Faculty Members

Faculty NameDegreeExperience 
 

Faculty of Management

Nischal SubediM.Com. (Ph.D  Scholar)
Rajendra KhadkaMBS
Gaurav SanjelMBA, M.Ed.
Prakash KarkiMBS
Chitra Bahadur KarkiM.Com.
Kul Bahadur PariyarMBS
Taranath GhimireM.Com.
Tribhuwan BaralMBS
 

Faculty of Education

Dr. Yogendra PalungwaPh.D.
Uttam SubediM.Ed.
Mohan ShresthaMA, MEd.
Mukunda BhandariM.Ed.
Bishnu Prasad GuragainM.Ed.
Gopal GuragainM.Ed.
 

 

Faculty of English
Jiwan Kumar RaiMA, (Ph.D Scholar)
Asmita BistaMA, (Ph.D Scholar)
Janga Bdr. BhattaraiMA, (Ph.D Scholar)
Krishna Pd. BhandariMA, (Ph.D Scholar)
Roshni TamangMA
Bishnu KhanalMA
Yuvaraj RaiMA
Sajan Kr. RaiMA
Bam Prakash RaiMA
Dikendra RayaMA
Surya Bdr. RaiMA
Kumar SubediMA
Jagannath KattelMA
Tulasi GadtaulaMA
 

 

Faculty of Economics
Sita Kumari KhatiwadaMA (M. Phil Scholar)
Krishna Gopal AdhikariMA (Ph.D Scholar)
Santosh DahalMA
Chandra Kumar LimbuMA
 

 

Faculty of Nepali
Prof. Dr. Bhim KhatiwadaPh.D.
Dr. Ghanashyam DahalPh.D.
Dr. Bhawani Shankar BhattaraiPh.D.
Dr. Mahananda TimsinaPh.D.
Dr. Nityananda KhatiwadaPh.D.
Khem Chandra SubediMA, M.Ed.
Bishnu Pd. KhatiwadaMA
Govinda NiraulaMA
 

 

Faculty of Sociology
Bigyan SharmaMA
Mitra TamangMA
 

 

Faculty of Mathematics
Badri TamangMA
 

 

Faculty of Health
Archana DhakalM.Ed.
Urmila RaiM.Ed.

VISITING PROFESSORS:

—Prof Dr Tanka Prasad Neupane

—Prof Dr Yadav Raj Koirala