Our Achievement Our Pride

OUR ACHIEVEMENT : OUR PRIDE

Sunita Gupta

(75.2%)

BBS

Raj Kumar Basnet

(74.8%)

BBS

Naresh Acharya

(72.2%)

BBS

Sharmila Basnet

(70.4%)

BBS

Manisha Shrestha

(68.8%)

BBS

Ninam Rai

(68.4%)

BBS

Prabesh Chaulagain

(68%)

BBS

Saru Khatri

(66.6%)

BBS

Nikky Shah

(65%)

BBS

Kusum Subedi

(65%)

BBS

Bindu Rai

(64.6%)

BBS

Nitya Halwai

(64.2%)

BBS

Namita Sanjyal

(63.5%)

BBS

Hangsha Raj Agrawal

(63.14%)

BBS

Puja Kumari Sharma

(62.4%)

BBS

Roshni Shrestha

(62.4%)

BBS

Nuraj Timalsina

(62.4%)

BBS

Shristi Shrestha

(62%)

BBS

Aruna Manandhar

(60.6%)

BBS

Rabin Tamang

(60.4%)

BBS

Bimala Karki

(60%)

BBS

Anju Gurung

(59.6%)

BBS

Rejina Sapkota

(59.2%)

BBS

Sudha Aryal

(59%)

BBS

Manisha Sharma

(58.2%)

BBS

Bhagwati Subedi

(58%)

BBS

Bhim Bdr. Shrestha

(55.2%)

BBS

John Robert B.K.

(56.5%)

BA

Ramesh Prasai

(55.83%)

B.ED

Dipti Siwahang Rai

(52.6%)

B.ED